โครงการภาคการเรียนการสอนรุ่นที่ 14 มีอยู่ สองรายการ คือ
รุ่นที่ 14 (ภาคพิเศษ) ได้เปิดไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา โดยไปเปิดที่ บริษัท ไทยมาสเตอร์แพค จำกัด เลขที่ 94/2 หมู่ที่ 8, ซอยสุขสวัสดิ์ 72 ถนนสุขสวัสดิ์, ตำบลบางครุ, อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ และรุ่นที่ 14 (ภาคปกติ) จะเปิดสอนที่ ศูนย์ปฎิบัติธรรม (วัดใหม่) สาธุประดิษฐ์ ยานนาวา กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเยาวชนไต ได้ดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการ ส่งเสริมการเรียน การ สอนเยาวชนไต และแรงงานข้ามชาติมา ตั้งแต่ 2544 เป็นต้นมา ปัจจุบันเป็นโครงการภายใต้ร่มมูลนิธิ พระธรรมแสง
ตารางเรียนสำหรับภาคปกติ รุ่นที่ 14
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เริ่มเปิดเรียน
วันที่ 31 มีนาคม 2553 ปิดภาคเรียน
ระยะเวลาโครงการ 21 วัน (5 สัปดาห์) เรียนทุกวันอาทิตย์
ตารางวิชาที่เปิดเรียน
ภาษาไต(ไทใหญ่) เวลา 11.00 น. -12.30 น.
ภาษาไทย เวลา 13.00 น. -15.00 น.
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เวลา 13.00 น. -15.00 น.
ภาษาอังกฤษ เวลา 15.00 น. -17.00 น.
สนใจติดต่อ –
083-567-9722, 089-796-6106, 0850428215, 089-4941736, 081-823-0864
www.shanyouth.co.cc, www.taiculture.org, http://shanyouthnetwork.ning.com/
Email: shanyouthnetwork@gmail.com
รัฐฉานและ ชาวฉาน เป็นชนชาติที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน แต่องค์ความรู้ด้านฉานศึกษา ยังมีความจำกัดและไม่แพร่หลาย  ประชากรส่วนใหญ่ของฉานอาศัยอยู่ในรัฐฉาน ประเทศพม่า ทางภาคเหนือของประเทศไทยและทางใต้ของประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีชุมชนฉานอยู่ตามส่วนอื่นๆ ของโลก            ในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2552 นี้ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ จะจัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง ฉานศึกษาเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านฉานศึกษาของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ โดยเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนที่สนใจ  รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศไทยกับนานาชาติ           หัวข้อการประชุมจะเกี่ยวกับ ชุมชนฉาน ชาวฉานในประเทศไทย ความเชื่อและศาสนา การเมืองการปกครองและการบริหารจัดการรัฐฉาน  ศิลปะ/ ตำนานและโบราณคดี วรรณกรรมและดนตรี สถาปัตยกรรมและพระราชวัง ปัญญาและความรู้พื้นบ้าน เป็นต้น โดยจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงนิทรรศการในการประชุมด้วย อาทิ การแสดงฟ้อนรำโต ฟ้อนลาย ฟ้อนรำหมู่หญิง  เต้นรำปั่นกลอง  นิทรรศการอาหารพื้นบ้าน ยาสมุนไพร ชุดและเครื่องแต่งกายประจำชาติ  ประเพณี 12 เดือน ดนตรีและเพลง เป็นต้น.            สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งหวังให้การประชุมด้านฉานศึกษาครั้งนี้ นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ฉานศึกษา ในแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางและรอบด้าน รวมทั้งส่งต่อองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันของชนชาติที่หลากหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.ias.chula.ac.th or www.chula.ac.th หรือสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-218-7464, 02-251-5199 ----------------

သဵင်ဝၢၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး

ဢဵၼ်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၽူႈပႃးၸႂ်ၼႂ်းသဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး လႆႈထွမ်ငိၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးေသ ဢမ်ႇၵႃးပုၼ်ႈတႃႇ မၢင်ေၵႃႉ ၸူိဝ်းဢၼ်ပႆႇလႅၼ်ႇေၶႃႈၵႂၢမ်းတႆးေသၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းေၶႃႈၵႂၢမ်းတႆးပႃးေၵႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၼႆ ႄလႈၸင်ႇ လႆႈသၢင်းၶိုၼ်ႈမႃးၶႃႈယဝ့်။

 

Tai Tuek Tawng U ไตตึ้กตองอยู่ (ไตยังจำได้อยู่) 

Tai still remember  Nang Sara

ขับร้อง  นางซาร่า

เนื้อร้อง  น.พ.จายคำเล็ก

tsem moe moeng tai tuek pen thoen luek loeng

tsem moe loi sung ta koun tam pai han nyaa

tsem moe an nam khong phaue pai khaam

tai tuek tawng u --aoe ----

[tsem moe nang lin tuek mee ta phu tsew phaew

phaue ta theng lai lawng tai tan awn taang

tai tuek tawng u tai tuek tawng u

an pen maa --- aww----

tai tuek tawng u --- aoe ----]

lup pu naai hao yen pen phun moet yao

hoe hse loet khao het nam taa pen naa

ao hsai tsaue hse het tsoe phuk kaa tai tuek tawng u – aoe—

[tsem moe nang lin tuek meet a phu tsew phaew

phaue ta theng lai lawng tai tan awn taang

tai tuek tawng u tai tuek tawng u

an pen maa  ---aw----

tai tuek tawng u --- aoe ----]

lup pu naai hao yen pen phun moet yao

hoe hse loet khao het nam taa pen naa

ao hsai tsaue hse het tsoe phuk kaa tai tuek tawng u – aoe—

[tsem moe nang lin tuek meet a phu tsew phaew

phaue ta theng lai lawng tai tan awn taang

tai tuek tawng u tai tuek tawng u

an pen maa  ---aw----

tai tuek tawng u --- aoe ----]

paak am tong kaw puen nai am tawn haai

laap hse kawng hse yip maa tsuep paan yao paan

taw thueng taw lew mue tuek men yam tai tuek tawng u -- aoe

[tsem moe nang lin tuek meet a phu tsew phaew

phaue ta theng lai lawng tai tan awn taang

tai tuek tawng u tai tuek tawng u

an pen maa  ---aw----

tai tuek tawng u --- aoe ----]

 

 

ชาวไต หรือไทใหญ่ ซาน หรือฉาน ในพม่าเป็นสาขาหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ไท ชาวไทใหญ่ เชื่อกันว่าตนเคยมีอาณาจักรของตนเองในมณฑลยูนาน และได้ขยายอาณาเขต ไปยังเขตพม่าตอนบนและ อัสสัม ต่อมายังมีเมืองขึ้นอีกหลายแห่งทางตอนใต้และตอนเหนือของรัฐไทใหญ่ (รัฐฉาน) รัฐกะฉิ่น และเขตสะไกง์(สะแกง) ในพม่าตอนบน

เมืองขึ้นเหล่านี้อยู่ภายใต้ การปกครอง ของกษัตริย์แห่งเมืองมาว ชาวไทใหญ่ได้เริ่มปกครองเขตพม่าตอนบนเกือบทั้งหมดในเวลาต่อมา ยุคของชาวไทใหญ่ในประวัติศาสตร์พม่าเริ่มต้นจากปี ค.ศ. 1300 ไปสิ้นสุดปี ค.ศ. 1540

ก่อนอาณาจักรเมืองมาว อาณาจักรน่านเจ้าก็เป็นยุคหนึ่งที่เคยยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ของชาวไทใหญ่ หลังจากน่านเจ้าถูก "กุบไลข่าน" ยึดได้ พระเจ้าพีโลโกะแห่งน่านเจ้าได้หลบจากเงื่อมม