ครูหมอลิ่กไต Tai Writers or Poets

posted on 05 Jun 2009 08:37 by taimusic in Biography

Sao Dhamma Tinna

 

Sao Dhamma  Tinna (1541-1640)

เจ้าธัมมะทินนะ

Name at birth: Sai Kham Tuen

Other name: Sao Khing Long, Khing Long Hsai Harng 

Father’s name: Loong Dham Oo 

Mother’s name: Pa Dham Khawt 

Vital Stats  

Birth: A.D.1541 (Loen 12 maue 9 kham, Satuary 903), B.E. 2048 

Birthplace: Wan Kharng Se Huk,  Moeng Ting, Yunnan

Death: A.D.1640  ( Loen hok Lawng 9 kham, 1002), B.E. 2147

Best Known As: Shan writer or poet, the famed author of  “Sutta Nippanna mawn dham”  & etc,.


 
Sao Pannya Bhoga
 

Sao Pannya Phawga (1892-1971)

เจ้าโต๋นครูหลวงปัญญาโภคะ
มหาสังฆปรินายกแห่งรัฐไต

 

Name at birth: Sai Parn Zing

Other name: Sao Ton Khu Long

Father’s name: Loong Yawt Kham

Mother’s name: Nang Kham

 

Vital Stats

Birth: March 1892 (1254 Loen 4 Lawng 1 kham)

Birthplace: Wan Pa Kae, Moeng Kharng District, Moeng Su, Shan State

Death: 1971 (Lurn 11 Lawng 15 kham, 1333  )

Best Known As: มหาสังฆปรินายกแห่งรัฐไต (2435-2514) The head of Sangkha of Shan State

 
Sao Garng Hso

Sao Garng Hso (1787-1881)

 เจ้ากางเสือ

 

Name at birth: Hsai Hsa a.k.a. Lai Hsaue

Other name: Sao Hsu Ma Na (novice and monk name), Sao Sara Garng Hso, Sa-re Lai Hsaue, Sa-re Paw Gu

Father’s name: Pu Loi

Mother’s name: Nai Sarng

 

Vital Stats

Birth: A.D.1787 (Loen 12 maue 1 kham, 1149 Friday), B.E. 2329

Birthplace: Wan Na Keng, Weng Lao district, Keng Tawng Moeng Nai, Shan State

Death: November 11, 1881 (1243 Loen 12  Lawng 6 kham ), B.E. 2423

Best Known As: Shan writer or poet, the famed author of  “Lang ga sip huo” “Ai zawk Laen Long” etc,.

 Sao Moeng Nawng

 

Sao Moeng Nawng a.k.a. Amatlong Moeng Nawng (1854 - 1905)

เจ้าอำมาตย์หลวง  เมืองหนอง

 

Name at birth: Hsa Awng 

Other name: HSaw Pinna (novice name), Amatlong Moeng Nawng 

Father’s name: Loong Marn Zi 

Mother’s name: Pa marn Zi 

Vital Stats 

Birth: A.D.1854 (Loen 12 Maue 4 kham, 1216), B.E. 2397 

Birthplace: Wan Pang Song Yao, Moeng Nawng, Shan State 

Death: September 16, 1905, B.E. 2448 

Best Known As: : Shan writer of poet, the famed author of “ Mahawsahta Jakatas” (the fifth of the Ten Great Jakatas)

 

 
Sao aw Li 
 

Sao Kaw Li Moeng Pan (1822-A.D. 1895)

เจ้ากอหลี่ เมืองปั่น

 

Name at birth: Ga Kham a.k.a. Sai Lek

Other name: Kaw Li Ya (novice name), Sa-re Kaw Li, Sa-re Moeng Pan, Sa-re Lam, 

                   Sao Moeng Pan

Father’s name: Loong Jawng Noom

Mother’s name: Pa Jawng Hseng

Vital Stats

Birth: 1822 (Loen 12 Lawng 9 kham, 1184), B.E. 2365

Birthplace: Wan Nawng Khao Lam, Moeng Pan, Shan State

Death: 1895 (Loen 12 Maue 13 kham, 1257), B.E. 2365

Best Known As: Shan writer or poet, the famed author of “teaching Philosophy to people”

 

Saop Naw Kham

 

Sao Naw  Kham  (1855 -1894)

เจ้าหน่อคำ เมืองกึ๋ง 

Name at birth: Sai Htun la

Other name: Nanti Sara (novice name)

Father’s name: Loong Khun Sarng Pingnya (Heng Pingnya)

Mother’s name: Pa Nang Kham Kha

 

Vital Stats

Birth: 1855 (Loen 11 maue 7 kham, 1218  Staudary) B.E. 2398

Birthplace: Wan Pawk Tarn Loi, Moeng Nim, Kaesiwansarm

Death: September 21, 1894, B.E. 2437

Best Known As: Shan writer or poet, the famed author of “Zinatta Pagasani”(History of Buddha), “Love Letter” & etc,.

 

 

 

Sao Baw Ra Kae

 

Sao Baw Ra Kae (1890-1948)

เจ้าวอระแคะ  

Name at birth: la tin

Other name: Sao Sa-re Baw Rakae

Father’s name: Loong Phit

Mother’s name: Pa Nang Yen

Vital Stats

Birth: A.D.1890 (Loen 12 maue 8 kham, 1149 Friday), B.E. 2433

Birthplace: Pawk Nantawun, Yawnghwe, Northern Shan State

Death: 1948, B.E. 2491

Best Known As: Shan writer or poet, the famed author of “Lik Sao Marn That” “Poeng Manggala” etc.

 

  

  Nang Kham Gu
 

 

Sao Nang Kham Gu (1853 -1917) 

เจ้านางคำกู่  

Name at birth: Nang Kham Gu

Father’s name: Sao Garng Hso

Mother’s name: Nang Hseng Sway

 

Vital Stats

Birth: 7 November 1853 (Loen 12 maue 7 kham, 1215)

Birthplace: Warn Gaeng Weng Lao, Moeng Nai, Shan State

Death: 21 January 1917 (Loen Hsarm Maue 7 kham, 1279)

Best Known As: Shan woman writer or poetess, the famed author of “Khun Hsarm Law  Nang Oo Pem” & etc.

------------------------------
 

Vocabulary กลุ่มคำศัพท์

 

ผ่าส่าไต/ภาษาไต

ถอดเสียง

ความหมาย

เปิ๋งหมายหล่ำล่อง

poeng maai lam lawng

สถิติสำคัญ Vital Stats

ปื๊นโต๋/ปื๊นตั๋ว

Puen tou

ชีวประวัติ

ครูหมอ/คูหมอ

khumaw

นักแต่งบทประพันธ์/นักกวิ

Writer or Poet  

จื้อเม่อเกิด

tsue moe koet

ชื่อเมื่อเกิด Name at birth

 

จื้อต่างเม็ว

tsue taang mew

ชื่ออื่น Other name

 

จื้อป้อ/อู้

tsue paw/u

ชื่อบิดา Father’s name

 

จื้อแม่

 

tsue mae

ชื่อมารดา Mother’s name

เกิด

koet

เกิด Birth

ตี้เกิด/อ้องเกิด

ti koet/awawg koet

สถานที่เกิด Birthplace

 

เส้งก่าม/ต๋าย

tseng kaam/taai

เสียชีวิต Death

 

มีจื้อเส็ง

mee tsue tseng

มีชื่อเสียง Best Known As

 

 
 

Comment

Comment:

Tweet

#9 By (190.106.14.5|190.106.14.5) on 2015-08-20 02:13

Are you seeking for help with resume writing? Still don’t know where to buy resume paper? click here prime-resume.com. Here you can find samples of resume writing or buy CV from expert resume writers.

#8 By Click here (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-04-05 00:30

A trusted and professional web developers China company soft-group.com, with the gained software outsourcing and development experience is always ready to exceed your expectations.

#7 By over here (31.184.238.73) on 2013-08-16 02:39

You have a task to create Analysis Essay but you have no idea how to do this? Get in touch with the most trustable agency online.

#6 By Business Essay (31.184.238.73) on 2013-07-26 20:29

I think that this doesn’t matter if choose dissertation writing service or buy thesis services! Because only the quality of the thesis examples connecting with this post is the most important.

#5 By dissertation writing (91.212.226.136) on 2012-01-10 13:58

That's good that we can get the home loans and this opens completely new opportunities.

#4 By business loans (94.242.214.7) on 2011-12-04 10:36

Excellent ! I appreciate your work ! I like to say your site is great very impressive and informative.Keep it up

#3 By Research papers help (182.178.86.178) on 2010-10-12 19:11

<a href="http://ewyvpvlrttjrgar.com">qxsonojnzcbafwl</a> http://hzmfflixgufvrcy.com [url=http://yrjahhogzvksfpm.com]ewqppsmzukzbuea[/url]

#2 By tumvuvshfw (94.102.52.87) on 2010-06-14 15:09

ใหม่สูงข้า น้องเป็นก้อนึงตี้ไล้จอยดูแลพิพิธภัณฑ์เจ้าครูหมอ เม่อเฮนตี้หมอกจ๋าม อยากใฮ่ปีน้องจอยกั๋นฮักษาอ้อ

#1 By ลูกอ่อนหมอกจ๋าม กทม. (125.24.203.153) on 2009-11-05 14:56

Recommend