เจ้าฟ้า หมายถึง ผู้ปกครองระดับเมืองหรือแคว้นโดยการสืบทอดเชื้อสายทางตระกูล เจ้าฟ้าไทใหญ่เปรียบเสมือนพ่อเมืองปกครองในลักษณะพ่อปกครองลูก ในสมัยก่อนปี ค.ศ.1959 รัฐฉาน (เมิงไต) แบ่งการปกครองออกเป็น 34 หัวเมือง แต่ละหัวเมืองมีเจ้าฟ้าปกครองดูแล ซึ่งรายพระนาม 34 องค์สุดท้ายของเจ้าฟ้าไทใหญ่ ก่อนถูกบังคับมอบอำนาจ ในปี พ.ศ. 2502 มีดังนี้

รายพระนาม 34 องค์สุดท้ายเจ้าฟ้าไทใหญ่

 1. เจ้าขุนยุ้น              เจ้าฟ้าเมืองสะก่อย (Mong Sakoi)
 2. เจ้าขุนอู                     เจ้าฟ้าเมืองป๋างหมี (Mong Pang Mi)
 3. เจ้าขุนซอง                 เจ้าฟ้าเมืองโจง (Mong Jong)
 4. เจ้าขุนจี่                     เจ้าฟ้าเมืองจ๋ามกา (Mong Sam Kar)
 5. เจ้ายุ้นจิ่ง               เจ้าฟ้าเมืองหว้านเหย่น (Mong Wan Yen)
 6. เจ้าขุนอ่อง                 เจ้าฟ้าเมืองบ่อทราย (Mong Baw Hsai)
 7. เจ้าอ่องโม                 เจ้าฟ้าเมืองปาย (Mong Pai)
 8. เจ้าขุนยี่                    เจ้าฟ้าเมืองหยว่าหง่าน (Mong Ywa Ngan)
 9. เจ้าทุนจิ่ง                   เจ้าฟ้าเมืองโปยล่า (Mong Puay La)
 10. เจ้าตองส่วย               เจ้าฟ้าเมืองน้ำโค่ก/หนองหวอน (Mong Nam Khok)
 11. เจ้าเสือห่ม                 เจ้าฟ้าเมืองป๋อน (Mong Pawn)
 12. เจ้าขุนโอ้                   เจ้าฟ้าเมืองโหโปง (Mong Ho Pong)
 13. เจ้าโมจ่อ                   เจ้าฟ้าเมืองป๋างลอง (Mong Pang Lawng)
 14. เจ้าอ่อนมิ้น                 เจ้าฟ้าเมืองสี่แส่ง (Mong Si Saeng)
 15. เจ้าส่วยหมุ่ง                เจ้าฟ้าเมืองเกซี (Mong Keshi)
 16. เจ้าหมั่นฟ้า                 เจ้าฟ้าเมืองสู้ (Mong Hsu)
 17. เจ้าวุนจี่                      เจ้าฟ้าเมืองป๋างตระ (Mong Pang Dara)
 18. เจ้าหยันจีนใส่              เจ้าฟ้าเมืองโกก้าง (Mong Kokang)
 19. เจ้าส่วยจี่                    เจ้าฟ้าเมือวปั่น (Mong Pan)
 20. เจ้าอุงหม่อง                เจ้าฟ้าเมืองหนอง (Mong Nawng)
 21. เจ้าทุนเอ                    เจ้าฟ้าเมืองส่าเมืองคำ (Mong Hsamongkham)
 22. เจ้าอ่องจิ้น                  เจ้าฟ้าหมอกใหม่ (Mong Mawk Mai)
 23. เจ้ามังเล๊ก                   เจ้าฟ้าเมืองเลิน (Mong Loen)
 24. เจ้าเป้                        เจ้าฟ้ามืองนาย (Mong nai)
 25. เจ้าเสือห่ม                  เจ้าฟ้าเมืองแสนหวีใต้ (Mong South Hsenwi)
 26. เจ้าห่มฟ้า                   เจ้าฟ้าเมืองแสนหวีเหนือ (เมืองไหย๋) (Mong Yai)
 27. เจ้าจ่าแสง                  เจ้าฟ้าเมืองสี่ป้อ (Mong Hsi Paw)
 28. เจ้าขุนปานจิ่ง              เจ้าฟ้าเมืองน้ำสั่น (Mong Nam San)
 29. เจ้าหนุ่ม                     เจ้าฟ้าเมืองลายข้า (Mong Lai Kha)
 30. เจ้าขุนจี่                     เจ้าฟ้าเมืองกึ๋ง (Mong Kung)
 31. เจ้าคำเซิก (เจ้าส่วยไต้) เจ้าฟ้าเมืองหยองห้วย (Mong Yawnghwe)
 32. เจ้าขุนเขียว                เจ้าฟ้าเมืองมีด (Mong Mit)
 33. เจ้าจายโหลง           เจ้าฟ้าเมืองเชียงตุง (Mong Keng Tung)
 34. เจ้าขุนส่า                   เจ้าฟ้าเมืองลอกจอก (Mng Lawk Sawk)

  

Comment

Comment:

Tweet

ตัวอักษรไทยใหญ่เหมือนพ่อขุนรามที่สุด

#10 By รักไทยใหญ่ (103.7.57.18|202.183.225.174) on 2012-08-27 10:02

อยากให้คนไตรักกันค่ะ

#9 By ไต (119.42.64.52) on 2010-08-27 01:27

อยากให้คนไตรักกันค่ะ

#8 By ไต (119.42.64.52) on 2010-08-27 01:26

เสียดายจังเลยที่เจ้าฟ้าไตตอนนี้ไม่เหลือแล้วเปงอะไรที่ น่าเศร้าของคนไตทุกนะค่ะ ถ้าขอพรใด้ข้อหนึ่งอยากขอให้เมืองไตใด้อิสระภาพ อยู่เย็นเป็นสุขก้อพอค่ะ

#7 By นานเมืองไต (119.42.64.52) on 2010-08-27 01:25

เสียดายจังเลยค่ะที่เจ้าฟ้าเมืองไตตอนนี้ไม่เหลือแล้ว และเปงอะไรที่น่าเศร้าของคนไตทุกคนจัง ถ้าขอพรใด้ข้อหนึ่งอยากให้เมืองไตใด้อิสระภาพแค่นี้ก้อพอค่ะ

#6 By นางคนไต (119.42.64.52) on 2010-08-27 01:22

ชู้ๆๆนะไทใทญ

#5 By ตบรตจน (110.164.165.166) on 2010-08-06 08:35

CategoriesBiography
Knowledge
MusicCorner
News
FavouritesArchivesJun 2010
May 2010
Apr 2010
Mar 2010
Mar 2010
more
LinksTai Fonts ฟอนต์ไทใหญ่
Tai (Shan) webs รวมเว็บไต
Learning Tai เรียนภาษาไทใหญ่
Shan Youth Global Network เครือข่ายเยาวชนไตทั่วโลก
Info about Tai people ข้อมูลเกี่ยวกับชนชาติไต
34 องค์สุดท้ายเจ้าฟ้าไทใหญ่ 34 Latest Tai (Shan) Chiefs (Sao Fah)
posted on 07 Jun 2009 09:27 by taimusic in Knowledge เจ้าฟ้า หมายถึง ผู้ปกครองระดับเมืองหรือแคว้นโดยการสืบทอดเชื้อสายทางตระกูล เจ้าฟ้าไทใหญ่เปรียบเสมือนพ่อเมืองปกครองในลักษณะพ่อปกครองลูก ในสมัยก่อนปี ค.ศ.1959 รัฐฉาน (เมิงไต) แบ่งการปกครองออกเป็น 34 หัวเมือง แต่ละหัวเมืองมีเจ้าฟ้าปกครองดูแล ซึ่งรายพระนาม 34 องค์สุดท้ายของเจ้าฟ้าไทใหญ่ ก่อนถูกบังคับมอบอำนาจ ในปี พ.ศ. 2502 มีดังนี้

รายพระนาม 34 องค์สุดท้ายเจ้าฟ้าไทใหญ่

เจ้าขุนยุ้น เจ้าฟ้าเมืองสะก่อย (Mong Sakoi)
เจ้าขุนอู เจ้าฟ้าเมืองป๋างหมี (Mong Pang Mi)
เจ้าขุนซอง เจ้าฟ้าเมืองโจง (Mong Jong)
เจ้าขุนจี่ เจ้าฟ้าเมืองจ๋ามกา (Mong Sam Kar)
เจ้ายุ้นจิ่ง เจ้าฟ้าเมืองหว้านเหย่น (Mong Wan Yen)
เจ้าขุนอ่อง เจ้าฟ้าเมืองบ่อทราย (Mong Baw Hsai)
เจ้าอ่องโม เจ้าฟ้าเมืองปาย (Mong Pai)
เจ้าขุนยี่ เจ้าฟ้าเมืองหยว่าหง่าน (Mong Ywa Ngan)
เจ้าทุนจิ่ง เจ้าฟ้าเมืองโปยล่า (Mong Puay La)
เจ้าตองส่วย เจ้าฟ้าเมืองน้ำโค่ก/หนองหวอน (Mong Nam Khok)
เจ้าเสือห่ม เจ้าฟ้าเมืองป๋อน (Mong Pawn)
เจ้าขุนโอ้ เจ้าฟ้าเมืองโหโปง (Mong Ho Pong)
เจ้าโมจ่อ เจ้าฟ้าเมืองป๋างลอง (Mong Pang Lawng)
เจ้าอ่อนมิ้น เจ้าฟ้าเมืองสี่แส่ง (Mong Si Saeng)
เจ้าส่วยหมุ่ง เจ้าฟ้าเมืองเกซี (Mong Keshi)
เจ้าหมั่นฟ้า เจ้าฟ้าเมืองสู้ (Mong Hsu)
เจ้าวุนจี่ เจ้าฟ้าเมืองป๋างตระ (Mong Pang Dara)
เจ้าหยันจีนใส่ เจ้าฟ้าเมืองโกก้าง (Mong Kokang)
เจ้าส่วยจี่ เจ้าฟ้าเมือวปั่น (Mong Pan)
เจ้าอุงหม่อง เจ้าฟ้าเมืองหนอง (Mong Nawng)
เจ้าทุนเอ เจ้าฟ้าเมืองส่าเมืองคำ (Mong Hsamongkham)
เจ้าอ่องจิ้น เจ้าฟ้าหมอกใหม่ (Mong Mawk Mai)
เจ้ามังเล๊ก เจ้าฟ้าเมืองเลิน (Mong Loen)
เจ้าเป้ เจ้าฟ้ามืองนาย (Mong nai)
เจ้าเสือห่ม เจ้าฟ้าเมืองแสนหวีใต้ (Mong South Hsenwi)
เจ้าห่มฟ้า เจ้าฟ้าเมืองแสนหวีเหนือ (เมืองไหย๋) (Mong Yai)
เจ้าจ่าแสง เจ้าฟ้าเมืองสี่ป้อ (Mong Hsi Paw)
เจ้าขุนปานจิ่ง เจ้าฟ้าเมืองน้ำสั่น (Mong Nam San)
เจ้าหนุ่ม เจ้าฟ้าเมืองลายข้า (Mong Lai Kha)
เจ้าขุนจี่ เจ้าฟ้าเมืองกึ๋ง (Mong Kung)
เจ้าคำเซิก (เจ้าส่วยไต้) เจ้าฟ้าเมืองหยองห้วย (Mong Yawnghwe)
เจ้าขุนเขียว เจ้าฟ้าเมืองมีด (Mong Mit)
เจ้าจายโหลง เจ้าฟ้าเมืองเชียงตุง (Mong Keng Tung)
เจ้าขุนส่า เจ้าฟ้าเมืองลอกจอก (Mng Lawk Sawk

#4 By (111.84.182.192) on 2010-07-04 17:04

sad smile

#3 By Sai Htee Hseng (222.219.54.189) on 2010-04-23 16:13

#2 By ght (110.49.3.107) on 2010-04-23 01:53

สุดยอ ด ^^ *big smile

#1 By N0ZOM! on 2009-06-07 10:48

Recommend