รัฐฉานและ ชาวฉาน เป็นชนชาติที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน แต่องค์ความรู้ด้านฉานศึกษา ยังมีความจำกัดและไม่แพร่หลาย  ประชากรส่วนใหญ่ของฉานอาศัยอยู่ในรัฐฉาน ประเทศพม่า ทางภาคเหนือของประเทศไทยและทางใต้ของประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีชุมชนฉานอยู่ตามส่วนอื่นๆ ของโลก            ในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2552 นี้ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ จะจัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง ฉานศึกษาเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านฉานศึกษาของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ โดยเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนที่สนใจ  รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศไทยกับนานาชาติ           หัวข้อการประชุมจะเกี่ยวกับ ชุมชนฉาน ชาวฉานในประเทศไทย ความเชื่อและศาสนา การเมืองการปกครองและการบริหารจัดการรัฐฉาน  ศิลปะ/ ตำนานและโบราณคดี วรรณกรรมและดนตรี สถาปัตยกรรมและพระราชวัง ปัญญาและความรู้พื้นบ้าน เป็นต้น โดยจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงนิทรรศการในการประชุมด้วย อาทิ การแสดงฟ้อนรำโต ฟ้อนลาย ฟ้อนรำหมู่หญิง  เต้นรำปั่นกลอง  นิทรรศการอาหารพื้นบ้าน ยาสมุนไพร ชุดและเครื่องแต่งกายประจำชาติ  ประเพณี 12 เดือน ดนตรีและเพลง เป็นต้น.            สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งหวังให้การประชุมด้านฉานศึกษาครั้งนี้ นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ฉานศึกษา ในแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางและรอบด้าน รวมทั้งส่งต่อองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันของชนชาติที่หลากหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.ias.chula.ac.th or www.chula.ac.th หรือสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 02-218-7464, 02-251-5199 ----------------

Comment

Comment:

Tweet

I guess that some thesis writing services and custom dissertation services can employ you to write a kind of famous mba thesis connecting with this good topic.

#3 By buy dissertation (193.105.210.41) on 2011-11-06 13:49

I opine that to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com">loan</a> from banks you ought to have a good motivation. However, once I've received a auto loan, just because I wanted to buy a house.

#2 By BlankenshipUrsula23 (91.212.226.143) on 2011-10-25 15:39

#1 By (115.67.44.95) on 2010-09-01 12:48

Recommend